què és la tonenca

La Tonenca és una comunitat energètica sense ànim de lucre, iniciada, constituïda i impulsada per la ciutadania i amb el propòsit de treballar en diferents àrees, inclosa la generació d’electricitat a partir de fonts renovables.

El Projecte

La Tonenca neix de l’acció ciutadana vers la crisi mediambiental actual i està formada per diferents actors locals que participen conjuntament en la transició energètica, produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i d’estalvi energètic. La finalitat d’aquest projecte és incorporar sistemes alternatius, assolir un estalvi en la factura i promoure una economia verda i sostenible

Les comunitats energètiques, definides a les directives europees, i transposades al ordenament jurídic Espanyol, poden adquirir més d’una forma jurídica, éssent la cooperativa de consum sense anim de lucre la forma més habitual i en la que està constituida La Tonenca. D’aquesta manera, com a cooperativa, s’assegura que les instal·lacions pertanyen als sòcis i socies i que aquests queden correctament representats (una persona un vot).

La Tonenca disposa d’un consell rector que s’ocupa del funcionament del da a día i de diversses comissions obertes a tothom que donen forma a les diferents iniciatives i projectes de la comunitat. No obstant això, el màxim organ de decissió es l’assemblea general, en la que tots els socis i sòcies tenen oportunitat de participar, formular propostes i votar segons la màxima d’un soci/a un vot.

Aquí pots consultar els estatuts de la cooperativa.