POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de privacitat dels butlletins de La Tonenca

Introducció:
Amb la informació que li proporcionarem a continuació LA TONENCA COOPERATIVA ENRGÈTICA SCCL (en endavant: “LT”), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals en relació al registre als seus butlletins electrònics (també en endavant: “els Butlletins”).

Responsable del tractament:
La Tonenca Cooperativa Energètica SCCL (LT), inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya, del Departament de Justícia amb el número núm. 15939  NIF F10771640.

Dades de contacte:

Ajuntament de Tona, carrer de la font, 10 Bústia 48  08551 Tona. http://latonenca.cat/


Compliment de la normativa de protecció de dades:
LA, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, es tracten d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat:
Es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques i organitzatives, que garanteixen la confidencialitat i protecció de les dades.

Finalitat:
Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers titularitat de LT amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva subscripció als butlletins electrònics.

Comunicació de dades:
LT no cedirà o comunicarà les seves dades a tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment informat, llevat dels casos en què hagi de fer-ho per imperatiu legal o per poder donar el servei. A aquest efecte, l’informem que per a l’enviament dels Butlletins, utilitzem Sendinblue, un servei de l’empresa Sendinblue SAS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Sendinblue aquí.

Dades de tercers:
Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer garanteix que, amb caràcter previ l´haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació als extrems aquí exposats.

Gestió de la subscripció als butlletins:
Vostè pot gestionar la subscripció als  butlletins o comunicacions tant a través del web de la cooperativa com de l’enllaç que  apareix a la part inferior de cadascun dels butlletins o comunicacions.

Exercici de drets:
Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se a La Tonenca Cooperativa Energètica SCCL a les adreces física o electrònica indicades a l’apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.

Reclamacions:
Les persones que considerin que s’ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals  poden presentar reclamació davant d’una autoritat de control com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Conegui més sobre les condicions legals i la política de privacitat de LT: