Preguntes freqüents

Aquí trobaràs un recull de les preguntes més freqüents que poden sorgir al respecte dels diferents apartats

La Tonenca com a Comunitat Energètica

Les Comunitats energètiques, son probablement l’eina principal per fer realitat l’empoderament ciutadà en el sector energètic i fomentar així la transició cap a un nou model d’energia.

Es tracta d’organitzacions ciutadanes que comparteixen l’objectiu d’impulsar la transició energètica a nivell local, produïnt i consumint energia renovable i portant a terme accions que permetin als seus socis minimitzar la seva empremta energètica, estalviar i empoderar-se energèticament.

Les comunitats energètiques no disposen d’una forma jurídica pròpia, sino que están definides en el Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de Juny com:

“entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

Les cooperatives de consum sense anim de lucre, ofereixen per tant el millor encaix donada la seva natura oberta i participativa, en la que els socis són, no només el màxim organ de desició a través de l’assamblea, sino també propietaris de la mateixa.

L’ajuntament és un actor més, que comparteix els valors i la visió de la Tonenca.

La majoría d’ajuntaments de la comarca participen o fomenten les comunitats energètiques dels seus municipis com a part del Projecte NEO (Nova Energia Osona), impulsat per el Consell Comarcal d’Osona i amb l’ojectiu de fomentar les comunitats energètiques com a part de l’estratègia de reducció d’emissions a nivell comarcal.

En el cas de La Tonenca, L’Ajuntament de Tona està estudiant la possibilitat de cedir teulades municipals per a la instal·lació de panells solars que permetin compartir l’energia entre els veïns.

Projectes

Tot i que en primera instància s’està treballant en l’Autoconsum solar compartit, la idea es promoure tota mena de projectes que ajudin en la transició energètca al nostre municipi.

Seran els sòcis i sòcies els que decideixin els projectes que La Tonenca dugui a terme, per això es tant important comptar amb tota la gent possible.

Pots consultar més informació al respecte dels projectes en curs i futurs a la secció Projectes.

Autoconsum Solar Compartit

No, no cal fer cap mena d’instal·lació ni modificació a les vivendes, només comunicar a la distribuidora el coeficient de participació i és aquesta la que deduirá del vostre consum l’energia que us correspon a cada factura.

No, pots contractar la comercialitzadora que més et convingui.

Encara estem treballant en veure quanta potència podem instal·lar a cada coberta i quans socis hi haurà en el radi d’autoconsum. No obstant l’objectiu és poder oferir a cada soci/a entre 1 i 2kW equivalents, que puguin actuar com a base del consum de la llar. Si n’oferim més hi haurà molts moments del dia en que no es consumeixin i això afecta a la rentabilitat del projecte.

Des de que es va anunciar l’ampliació a 2000m (respecte els 500m anteriors), les instal·lacions projectades donen cobertura a la pràctica totalitat de veins i veïnes del poble, no obstant l’objectiu es anar muntant instal·lacions de manera que tothom que ho destgi quedi cobert.

Sí, la Tonenca només pot articular les aventatges de l’autoconsum solar per als seus socis. Fer-se soci/sòcia és molt fàcil, anima’t!

El més important és que hi hagi el major nombre de panells instal·lats, si tens la possiblitat i vols fer-ho, instala-ho a casa teva!

No obstant l’ASC pot presentar certs aventatges:

  • Dona ús a cobertes municipals dificilment aprofitables en la seva totalitat per l’ajuntament
  • Pot oferir autoconsum solar a llars sense teulades pròpies
  • Les instal·lacions més grans, per economia d’escala, tenen un preu unitari quasi un 50% més baix.
  • No requeriex d’inversió incial per part de l’usuari donat que la mateixa és avançada per La Tonenca

Sempre que el nou habitatge compleixi amb les condicions legals per formar part de la comunitat energètica (500m, etc..) només caldrà tramitar un canvi de número de comptador. No obstant això, només es possible efectuar aquests canvis un cop a l’any. Per tant, caldria esperar a fer aquest canvi fins al moment anual corresponent.

Sí, els comerços també se’n poden beneficiar. 

Fer-se soci

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant per als membres de la cooperativa (com l’autoconsum solar compartit).
A més a més, dóna la possibilitat de participar del desenvolupament de la cooperativa a través de les comissió de treball, els grups locals i a l’Assemblea, on cada soci/a té veu i vot

El soci/sòcia no tindrà mai cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en suspensió de pagaments, l’únic risc per la persona sòcia podria ser, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social (100€).

Si una persona o entitat vol deixar de ser soci/a de la cooperativa, pot demanar-ho al correu de La Toenca. Respecte a l’aportació de 100 euros al capital social, seran retornats.

Tant persones físiques com empreses, comerços o comunitats de veïns poden ser socis de La Tonenca.