AUTOCONSUM SOLAR COMPARTIT

L’ Autoconsum Solar Compartit (ASC) és una modalitat d’autoconsum que permet que les instal·lacions de generació d’energia i els consums es produeixin en ubicacions diferents a travès de la xarxa de distribució, sense la necessitat de connectar directament dites instal·lacions amb cap mena de cablejat addicional, ni fer cap actuació al comptador per part del consumidor. L’empresa distribuidora es qui s’ocupa de creuar la generació i els consums.

L’únic requeriment és que la generació i el punt de consum estiguin a una distància de com a màxim 2000m l’una de l’altre. D’aquesta manera qualsevol soci de la Tonenca que compleixi això podrà gaudir de l’energia generada a les instalacions de la comunitat i veure un descompte a la seva factura equivalent a la part que li correspongui de la generació de les plaques col·lectives.

Actualment la tonenca està treballant en la instlació d’uns 160kW fotovoltaics en cobertes municipals

Projectes en actiu

TEULADA AJUNTAMENT

Progrès del projecte
25%

TEULADA ESCOLA HOST.

Progrès del projecte
25%

TEULADA CAN CODINA

Progrès del projecte
25%

Preguntes Freqüents

No, no cal fer cap mena d’instal·lació ni modificació a les vivendes, només comunicar a la distribuidora el coeficient de participació i és aquesta la que deduirá del vostre consum l’energia que us correspon a cada factura.

No, pots contractar la comercialitzadora que més et convingui.

Encara estem treballant en veure quanta potencia podem instal·lar a cada coberta i quans socis hi haurà a menys de 500m de cada instal·lació. No obstant l’objectiu és poder oferir a cada soci/a entre 1 i 2kW equivalents, que puguin actuar com a base del consum de la llar. Si n’oferim més hi haurà molts moments del dia en que no es consumeixin i això afecta a la rentabilitat del projecte.

Des de que es va anunciar l’ampliació a 2000m (respecte els 500m anteriors), les instal·lacions projectades donen cobertura a la pràctica totalitat de veins i veïnes del poble, no obstant l’objectiu es anar muntant instal·lacions de manera que tothom que ho destgi quedi cobert.

Sí, la Tonenca només pot articular les aventatges de l’autoconsum solar per als seus socis. Fer-se soci/sòcia és molt fàcil, anima’t!

El més important és que hi hagi el major nombre de panells instal·lats, si tens la possiblitat i vols fer-ho, instala-ho a casa teva!

No obstant l’ASC pot presentar certs aventatges:

  • Dona ús a cobertes municipals dificilment aprofitables en la seva totalitat per l’ajuntament
  • Pot oferir autoconsum solar a llars sense teulades pròpies
  • Les instal·lacions més grans, per economia d’escala, tenen un preu unitari quasi un 50% més baix.
  • No requeriex d’inversió incial per part de l’usuari donat que la mateixa és avançada per La Tonenca