objectius

  • La comunitat energètica La Tonenca té com objectiu promoure i facilitar tots aquells projectes i actuacions que ajudin accelerar la transició energètica al nostre municipi, implicant a veïns, comerços, entitats, administracions…

  • A curt termini i com a primer pas, l’objectiu és instal·lar panells solars a cobertes municipals cedides per l’Ajuntament permetent així un autoconsum solar compartit. Es prioritzen cobertes grans per tal de poder instal·lar el màxim de panells solars i que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de veins

  • A curt termini i com a primer pas, l’objectiu és instal·lar panells solars a cobertes municipals cedides per l’Ajuntament permetent així un autoconsum solar compartit. Es prioritzen cobertes grans per tal de poder instal·lar el màxim de panells solars i que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de veins